Det handler om relationer

Plejepersonalets del i indførelsen af optimerede patientforløb

Siden Maj 2010 har jeg haft den store fornøjelse at arbejde sammen med Mette S. Jakobsen. Det er sket i forbindelse med implementeringen af to optimerede patient forløb, i organkirurgisk regi, på Regionshospitalet Viborg. Henholdsvis gastric by-pass og coloncanser.

Mette har fra start været en stor inspirator for mig og det resterende personale på K11. Implementeringsprocessen har Mette været utrolig dygtig til at synliggøre ved bla undervisning af alt personale, tilgængelig evidensbaseret litteratur, implementeringsagenter i afdelingen, opfølgning og ikke mindst ved at være synlig i afdelingen.

Afdelingens personale har altid haft mulighed for at få hjælp pr. telefon eller mail i opstartsfasen. Vi har løbende været opdateret på audit resultater, hvilket har bevirket at der har været stor bevågenhed for de indsatsområder der har været. Mette har haft et utroligt engagement og ejerskab i projekterne. De to projekter indebar, at afdelingen for første gang skulle arbejde med SFI’er, hvilket var en helt ny arbejdsmåde.

Mange var skeptiske for brugen heraf, men med Mettes entusiasme og optimisme har det forløbet forholdsvis let og der er ingen tvivl om, at afdelingen nu ser det som et rigtig godt arbejdsredskab. Det er let at bruge, tidsbesparende og informativt, da det giver personalet en ”køreplan” når den åbnes.

Som person, er Mette altid positiv. Hun er lyttende og formår på unik vis, at finde det bedste frem i de mennesker hun er iblandt. Hun besidder et smittende humør og er altid anerkendende overfor personalet.  Ligeledes har hun altid udvist en stor tiltro til de implementeringsagenter, der har været medvirkende i de to projekter.

Jeg kan kun varmt anbefale Mette til fremtidige projekter.

Lea Bruun Sygeplejerske, SD
Kirurgisk afdeling, K11-1, RH Viborg
E-mail; Lea.Bruun@Viborg.RM.dk


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: