Det handler om relationer

Indførelse af koncept til behandling af svært overvægtige – Gastric Bypass

Regionshospitalet Viborg fik i 2009/2010, ligesom Århus Sygehus, tildelt regionsfunktion vedr. kirurgisk behandling af svær overvægt (fedmekirurgi). På baggrund af dette blev der på Regionshospitalet Viborg etableret et nyt tværfagligt team, til at stå for behandlingen af svært overvægtige.

Behandlingsteamet består af personale fra endokrinologisk ambulatorium i medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, anæstesiologisk afdeling, fysioterapien samt kliniske diætister. Der er således flere afdelinger involveret, fordi behandlingstilbuddet indeholder en vifte af forskellige muligheder. For alle patienter indgår kvalificeret tilbud om behandling med fokus på de såkaldte livsstilsændringer (KRAM); kost, rygning, alkohol og motion.

Mette Jakobsen har haft en helt central rolle som projektleder for indføring af accelererede patientforløb for dette område. Hun har med stort engagement og ildhu været drivkraft for både planlægning og implementering af forløbsprogrammet for denne nye patientkategori. Mette Jakobsen har bl.a. haft ansvaret for udfærdigelse af forløbsbeskrivelse, interne papirgange og planlægning af patientseminarer.

Fra medicinsk side har vi set Mette Jakobsen som et nødvendigt og velfungerende bindeled mellem de forskellige specialer, og hun har på meget professionel vis været ansvarligfor at kommunikationen har fungeret og at tilkomne problemstillinger er blevet belyst og løst. Mette Jakobsens mening om nødvendigheden af sammenhæng i patientforløb, og hendes flair for at få det til at ske, har i høj grad været medvirkende til den meget positive patienttilfredshed vedr. fedmekirurgi på Regionshospitalet Viborg.

Vi giver Mette Jakobsen vores varmeste anbefalinger til lignende opgaver.

Hanne Gammelgaard
Klinisk diætist
Medicinsk afdeling, RH Viborg
E-mail; Hanne.Gammelgaard@rm.dk

Torben Østergård, ph.d.
Specialeansvarlig overlæge
Medicinsk afdeling, RH Viborg
E-mail; Torben.Oestergaard@midt.rm.dk


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: