Det handler om relationer

Indførelse af diverse optimerede forløb (accelererede regimer)

Jeg har mødt Mette Stadager Jacobsen som projektleder, dels for indførelse af fedmekirurgi og tilrettelæggelse af et regime i denne forbindelse, dels for indførelse af et optimeret forløb (accelereret regime) for elektiv kolonkirurgi.

Jeg har oplevet Mette som en usædvanlig engageret projektleder, der målrettet har arbejdet mod at opnå resultater indenfor de projekter, hun har beskæftiget sig med. Hun har løbende haft et fuldstændigt overblik over både de igangværende forløb og de aktuelle resultater.

 Hun har ligeledes med ildhu og engagement arbejdet for at undervise og motivere involverede medarbejdere og patienter. Hun har formået at være synlig i hverdagen og fastholde opmærksomheden på betydningen af de projekter, hun har forestået.

Endvidere har hun med stor dygtighed formået at opbygge et netværk indenfor de fagområder hun har beskæftiget sig med. Hun har formået at opbygge og vedligeholde personlige kontakter specielt indenfor emneområdet accelererede indlæggelser/optimerede forløb.

Jeg kan varmt anbefale Mette som koordinerende og iværksættende medarbejder inden for sundhedsområdet.

Morten Gaarden, Ph.D.
Overlæge, Klinisk lektor
Speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi
Kirurgisk afdeling, RH Viborg
E-mail; Morten.Gaarden@viborg.rm.dk


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: