Det handler om relationer

Implementering af optimerede patientforløb til kolonkirurgi og Gastric bypass

Jeg har igennem de sidste 3 år haft stor glæde af at samarbejde med Mette S. Jakobsen i forbindelse med implementering af accelererede patientforløb for patienter, der skal have foretaget kolon kirurgi på kirurgisk afdeling i Viborg.

Mette S. Jakobsen har været en meget engageret projektleder, og det ikke mindst på grund af hendes entusiasme og ihærdighed, at det er lykkedes at indføre accelererede patientforløb i kirurgisk afdeling både for gastric by-pass og koloncancer patienter. I opstartsfasen tog Mette S. Jakobsen initiativ til, at der blev arrangeret et temamøde om principperne bag det accelererede patientforløb for kirurgiske patienter. 

På mødet deltog Sygehusledelsen og afdelingsledelsen på kirurgisk afdeling samt læger, sygeplejersker og sosu assistenter på kirurgisk afdelingen. Principperne om det accelererede patientforløb blev gennem gået af professor Henrik Kehlet.  Afdelingens foreløbige resultater blev fremlagt af afdelingens overlæger og Mette S. Jakobsen.

Efterfølgende har Mette S. Jakobsen været tovholder og en uvurderlig ildsjæl med henblik på implementering af de accelererede patientforløb for både kolon cancer patienter og bariatriske patienter, der skal have foretaget gastric  by-pass.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid for kolon operere patienter er reduceret til 2,7 dage, hvilket vi finder er særdeles godt, når man tager patienternes høje gennemsnitsalder i betragtning.

Jeg kan på det varmeste anbefale Mette S Jakobsen som projektvejleder ved implementering af det accelererede patientforløb i en kirurgisk afdeling.

Eskild Lundhus
Overlæge, MPA
Kirurgisk afdeling
Regionshospitalet Viborg
E-mail; eskild.lundhus@viborg.rm.dk


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: