Det handler om relationer

Undervisning Diplomuddannelse – Kirurgisk Sygepleje.

 Jeg har hørt Mette S. Jakobsen undervise på Kirurgisk sygepleje i udvikling af klinisk praksis på Diplomuddannelse. Temaerne var viden om implementering af ny viden i fagfællesskaber og organisationer.

 Hvordan identificeres og imødekommes eventuelle barrierer for udvikling, hvordan tilrettelægges og gennemføres en succesfuld implementering.

De studerende fremhæver dit engagement, din store viden på feltet og din til tider lidt provokerende indgang til stoffet. Som samarbejdspartner vil jeg betegne dig som meget lydhør overfor de behov målgruppen har, nem at samarbejde med, fleksibel og struktureret (overholder tidsfrister J)

Jeg vil meget gerne benytte Mettes undervisnings og formidlingskompetencer igen, og glæder mig til fortsat samarbejde.                                                                              

Birgitte Knygle Hansen
Lektor, sygeplejerske, SD, MKS
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle,
Mail: bikh1@ucl.dk


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: