Det handler om relationer

Afholdelse af Temadag på Kirurgisk afdeling Åbenrå Sygehus

Personalet på organkirurgisk afd. havde en fantastisk temadag med Mette Jakobsen, hvor vi fik en pep talk om accelererede patientforløb.

Vi gennemgik kriterierne for accelerede patient forløb, hvor vi fik en faglig debat i forhold til afdelingens patient forløb. Vi drøftede smerterbehandlingen, og fandt ud af at det kræver et samarbejde mellem afd. læger og anæstesien.

At vi som plejepersonale skal være mere opmærksomme på smerte problematikken.

Mette Jakobsen fremhævede, at alt information starter i ambulatoriet, og den røde tråd helst skulle fortsætte gennem hele pt forløbet, hvorfor det er vigtig at vi har procedurer.

Her blev vi opmærksomme på hvor vigtigt et samarbejde er, og alle i personalegruppenen er med i hele patientforløbet.

Personalet har efterfølgende givet udtryk for, at det var en lærerig dag, der var flere områder, de ikke helt var opmærksomme på i forhold til de accelerede forløb.

Det har givet anledning til mange faglige diskussioner, som vi håber vil højne fagligheden.

Tak til Mette Jakobsen for et inspirerende indlæg til vores Tema dag.

 


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: