Det handler om relationer

 

Udviklingsforløb DSR – Kreds Midtjylland

 

Mette har med hendes engagement og kompetencer været med til at udvikle vores sekretærteam. En proces med udvikling af vores kerneopgave samt styrkelse af teamet.

Hun er lyttende, inspirerende, energisk – men kan også hurtig omstille sig fra det planlagte program, hvis der var behov for dette.

Mettes tilgang til opgaven vises med respekt og nysgerrighed, således der hurtigt skabes tillid og processen flyder nemt og hurtigt for alle.

Forløbet har været en positiv oplevelse for alle.

 

Administrative sagsbehandlere DSR & Kredschef Ann Dahy

Dansk sygeplejeråd

Kreds Midtjylland


Hvordan flytter man en kæmpe organisation? - Med Mette ved roret er vi sikret en velforberedt procesleder!

I efteråret 2017 besluttede Centerledelsen og ledende lægesekretær i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, Herning og Viborg, at sætte fokus på etablering af et fælles BUC med fokus på kerneopgave, samarbejde, kultur, samtidig med den fremadrettede tværfaglige og tværgående arbejdstilrettelæggelse. Et projekt hvor organisationen flytter fra Risskov til Skejby samt Herning til Gødstrup.

Mette har fra starten være tilknyttet projektet som gennemgående konsulent. Mettes indgående kendskab til hospitalsverdenen og særligt lægesekretærfaggruppen har haft stor betydning for både deltagere og projektet. Samt ledelsen hvor Mette har bidraget med relevant og faglig kompetent ledersparring. Mettes personlige kompetencer, smittende humør, store drive og dynamik medvirker til at selv tunge processer får en høj grad af lethed. En vedholdenhed i inddragelse og motivation af medarbejderne karakteriserer ligeledes Mette i arbejdet.

Mette er garant for, at der er god energi i processerne, at der skabes resultater samt at gøre det teoretiske stof vedkommende og forståeligt og tilpasset faggruppen. Mette er grundig i sin research af organisationen og har således været på feltstudier rundt i hele organisationen – talt med såvel mono- som tværfaglige medarbejdere og ledere, hvilket har bibragt en vigtig viden til de videre temaer samt processer i projektet. Med Mette ved roret er vi sikret en velforberedt procesleder.

Mette anvender praktiske eksempler fra den virkelige verden og gør det dermed nærværende for faggruppen. Vi er så heldige at kunne fortsætte samarbejdet med Mette også i efteråret 2018 - og vi ser frem til det fortsatte samarbejde og få skabt flere resultater til gavn for medarbejdere og organisation.

Vi kan på det varmeste anbefale Mette til enhver organisation der ønsker en dedikeret, kompetent, dynamisk og løsningsorienteret konsulent med fokus på gode og varige løsninger.

Jette V. Amdi                                    

Ledende Lægesekretær                                        

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, Herning og Viborg                  


"Flyttemand" i stort kompetenceudviklingsprojekt på Hjertesygdomme - Aarhus Universitetshospital Skejby

Mette S. Jakobsen har gennem de sidste 12 måneder fungeret som projektleder på et stort kompetenceudviklende projekt med fokus på en robust og transparent organisation, bedre patientforløb, tværfagligt miljø samt lægesekretærens rolle fremadrettet.

Mette har løst opgaven til vores store tilfredshed. Mette har bidraget med stor faglig indsigt samt mangeårig ledelseserfaring, krydret med stor viden om forandringsprocesser og en fantastisk evne til at motivere alle personalegrupper på Hjertesygdomme.

Mette udviser engagement, respekt og nysgerrighed for det faglige område, hun bevæger sig ind på, samt for de involverede medarbejdere. På den måde blev der hurtigt skabt gensidig tillid. Mette har med unikke egenskaber formået at agere ”flyttemand” med blik for betydningen af, at få mennesker til at udvikle sig på såvel individ, gruppe samt ledelsesniveau.

Mette kommer med en ligefremhed, en positiv og livsglad indstilling til opgaven og de involverede parter. Mette udfordrer for forståelsen af, hvordan en opgave skal løses, som gør, at der kan tænkes anderledes med blik for innovative forandringsprocesser.

Mette har altid været særdeles velforberedt og parat til at stille de svære spørgsmål, hvilket har været den fremdrivende kraft i projektet. Mette har turdet udfordrer alle såvel ledere som medarbejder.

Vi ser frem til sammen med Mette at fortsætte rejsen.

Vi giver Mette vores allerbedste anbefalinger.

Anne Kaltoft & Rikke Degn                                                                 

Ledende overlæge, ph.d., MPH & Oversygeplejerske                                        

Hjertesygdomme                                                          

Aarhus Universitetshospital Skejby


Regionalt tværfagligt projekt i lægepraksis - Viborg

Mette S. Jakobsen har gennem de sidste måneder fungeret som proceskonsulent på et regionalt tværfagligt projekt i praksis. Opgaven lød på hensigtsmæssige ændringer af arbejdsgange og organisering i praksis ud fra et tværfagligt perspektiv, herunder kultur og samarbejde.

Mette udviste fra start, engagement, respekt og nysgerrighed for det faglige område, hun bevæger sig ind på, samt for de involverede medarbejdere. På den måde blev der hurtigt skabt tillid mellem Mette og gruppen. Mette kommer med en ligefremhed, en positiv og

livsglad indstilling til opgaven og de involverede parter. Man kan kun blive i godt humør af, at være sammen med Mette.

 

Mette udfordrer for forståelsen af, hvordan en opgave skal løses, som gør, at der tænkes anderledes, og ud af boksen. Mette har altid været særdeles velforberedt og parat til at stille de svære spørgsmål, hvilket har været den fremdrivende kraft i projektet. 

Mette har løst opgaven til vores store tilfredshed. Mette har bidraget med stor faglig indsigt, overblik, stor viden om forandringsprocesser og en fantastisk evne til at motivere personalet.

 

Vi har været glade for at samarbejde med Mette og uden hende havde dette projekt været en meget vanskelig opgave.  Mette har turdet udfordrer alle såvel leder som medarbejdere, hvilket er gavnligt i alle processer.

Det er tydeligt i Mettes tilgang til opgaven, at hun har lang ledererfaring bag sig. Det skinner igennem hendes måde at tilgå opgaven på, hvilket smitter af på processen.

Jeg kan kun give mine allerbedste anbefalinger.

 

Ilse Nielsen😊

Praktiserende læge

Vesterbrogade 8, 2. th Viborg


Hjerteklinikken Regionshospitalet Randers 

Mette har igennem det seneste år fungeret som projektleder i forhold til ”fremtidens hjerteklinik”.  Efter et samlet Kick off møde er der blevet afviklet flere tværfaglige workshops. Mette har i denne forbindelse fungeret som kaptajn i processerne. 
 
Mette udviser en god smitsom energi, og forstår at få alle med i processen.  Mette har altid været særdeles velforberedt og parat til at stille de svære spørgsmål, hvilket har været den fremdrivende kraft i projektet. 
 
Vi har været glade for at samarbejde med Mette og uden hende havde dette projekt været en meget vanskelig opgave.  Mette har turdet udfordrer alle såvel ledere som medarbejder, hvilket er gavnligt i alle processer. 
 

Bente Fogh
Oversygeplejerske Medicinsk afdeling
Regionshospitalet Randers

 
Kære Mette 

Jeg siger mange tak for din hjælp og jeg har personlig lært meget af dig og din måde og organisere på, og det er jeg meget taknemlig for! 

Kiomars Mahboubi
Kardiologisk overlægespecialist

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Randers


Regionshospitalet Randers

Mette Jakobsen har gennem 12 måneder fungeret som den ene af to projektledere på et stort tværfagligt kompetenceudviklende projekt. Mette har løst opgaven til vores store tilfredshed. Mette har bidraget med stor faglig indsigt, overblik, stor viden om forandringsprocesser og en fantastisk evne til at motivere kursusdeltagerne. Vi kan kun give Mette vores bedste anbefalinger.

Eva Klebe Andersen Ledende overlæge, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling
Regionshospitalet Randers


Samarbejde omkring implementering af accelererede patientforløb på landsplan

”Vi kan på det varmeste anbefale Mette som facilitator og foredragsholder. Hun formår at have overskud til at finde ind til kernen i de udfordringer  hver enkelt medarbejder, afdeling, direktion etc. befinder sig i.

Henrik Kehlet, Prof., MD, Ph.D.
Section for Surgical Pathophysiology 4074
Rigshospitalet

Dorthe Hjort Jakobsen, MKS
Klinisk oversygeplejerske Rigshospitalet
Enhed for Perioperativ Sygepleje


Billeddiagnostisk afdeling Hospitalsenheden Horsens

Mette S. Jakobsen har fungeret som projektleder på et stort tværfagligt projekt "Fremtidens BDA" i Billeddiagnostisk afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

Mette startede med at lave feltstudie hos hele personalegruppen, hvorefter alle indsamlede data blev præsenteret for personalet samt Hospitalsledelsen til et kick off møde. Efterfølgende har vi afholdt workshops, med repræsentation af alle faggrupper. Det har været meget spændende at arbejde tværfagligt med arbejdsgangsanalyser, og vi er forsat godt i gang med arbejdet.

Mette har en skøn personlighed og er virkelig faglig dygtig, det er tydeligt at hun har mange års ledelseserfaring med i rygsækken. Hun har fra første dag, med sin dynamiske tilgang til opgaven, fået alt personalet med på vejen. Det er så tydeligt at  Mette brænder for de ting hun går igang med, og det smitter af på dem hun arbejder sammen med - man er altid glad og i godt humør når man har arbejdet med Mette.

Mette er meget pligtopfyldende og hun er rigtig god til at få fulgt op på de aftaler vi har lavet undervejs.

Alt i alt er vi særdeles tilfredse med Mettes tilgang til opgaven, og vi kan kun medgive hende de allerbedste anbefalinger.

Jette V. Amdi & Janni Schmidt
Ledende lægesekretær & Afdelingsradiograf

Billeddiagnostisk afdeling Hospitalsenheden Horsens


Reumatologisk afdeling U, Aarhus Universitetshospital

Vi haft Mette som konsulent som den ene part af et konsulent par. Opgaven lød på hensigtsmæssige ændringer af arbejdsgange og organisering i afdelingen i en specifik medarbejdergruppe ud fra et tværfagligt perspektiv. Desuden blev der arbejdet med kulturen i den selv samme gruppe.

Mette udviser engagement, respekt og nysgerrighed for det faglige område, hun bevæger sig ind på, samt for de involverede medarbejdere. På den måde blev der hurtigt skabt tillid mellem Mette og gruppen. Mette kommer med en ligefremhed, en positiv og livsglad indstilling til opgaven og de involverede parter. Man kan kun blive i godt humør af, at være sammen med Mette. Mette udfordrer for forståelsen af, hvordan en opgave skal løses, som gør, at der tænkes anderledes.

Det er tydeligt i Mettes tilgang til opgaven, at hun har lang ledererfaring bag sig. Det skinner igennem hendes måde at tilgå opgaven på, hvilket smitter af på processen. Vi har været utrolig glade for at have haft Mette som konsulent i forløbet i afdelingen, og jeg kan kun give hende de bedste anbefalinger.

Iben Schou-Hansen
Oversygeplejerske Reumatologisk afd. U
Århus Universitetshospital


De varmeste anbefalinger – Innovationsforløb Norddjurs Kommune

Mette Jakobsen har over 5 måneder varetaget undervisningen i modulet Fremtidens administrative medarbejder. ” Den innovative medarbejder - et kompetencegivende forløb om personlige kompetencer, roller, rammer og relationer i arbejdet ”.

Der har deltaget 14 administrative medarbejdere fra vidt forskellige administrative enheder indenfor sundheds og omsorgsområdet. Medarbejdere med vidt forskellig faglig, arbejdsmæssig og personlig baggrund for at deltage i kurset.

Hos de fleste medarbejdere var der ikke den store motivation til at sætte sig på skolebænken. Flere havde ikke deltaget i længere varende kompetence forløb de sidste 20 år.


Mette Jakobsens tilgang til undervisning af målgruppen har været imponerende.

Kursisterne har i deres evaluering givet udtryk for at Mette:

·         er faglig dygtig og i særlig grad et fantastisk menneske - en stor personlighed.

·         et sprudlende energibundt der har forstået at presse hver enkelt deltager lige netop dertil hvor det begyndte at gøre en forskel,

·         understøttende og udfordrende i sin undervisning, varm, omsorgsfuld og åben.

·         har evnen til hurtig omstilling, når det veltilrettelagte program, ikke var realiserbart pga. deltagernes behov.

·         brænder for det hun gør og hun brænder igennem.

Ninna Thomsen
Konsulent, Større strategiske og tværgående projekter
Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune


Samarbejdspartner - Konsulentforløb

Mette har været min samarbejdspartner i to forskellige forløb om optimering af arbejdsgange og forbedring af trivslen. Jeg kan varmt anbefale Mette i lignende forløb. Hun formår på en tillidsvækkende måde at træde ind på en arbejdsplads og få input til, hvad der fungerer godt hvad der er behov for at arbejde videre med. At skabe gode relationer til forskellige faggrupper og forskellige typer af mennesker er en af Mettes stærke sider. Det betyder, at hun er vellidt og får skabt tryghed i processerne til at der kan blive trukket i arbejdstøjet. Mette kan også med fingeren på pulsen sige tingene direkte og ærligt, så det kan modtages konstruktivt. Det er tydeligt, at Mette vil skabe forbedringer og jeg er sikker på, at hun altid vil gære sit bedste.

Line H. Hansen
Organisationskonsulent

Koncern HR, Udvikling. Region Midtjylland


Innovation og kompetenceudviklingsforløb - Viborg Kommune

Mette har en bred faglig viden og er utrolig kompetent inden for faget. Mette er dybt engageret og udstråler stor passion for innovation. Mette er lyttende og empatisk, og hun bruger gerne sig selv til at vise vejen. Hun sætter rammen for et godt, trygt og humoristisk læringsmiljø.

Vinnie Vinter
Afdelingsleder - Personale og Organisation

Viborg Kommune


Undervisningsforløbet ”Den innovative medarbejder”

Mette Jakobsen er en engageret og kompetent underviser, der har formået at formidle hendes store faglige indsigt om innovation og forandringsprocesser i undervisningsforløbet ”Den innovative medarbejder”.
Det er meget tydeligt at Mette brænder for sit arbejde, og de nøgleord der kan sættes på Mette er bl.a.

-        Stor faglig dygtighed

-        En ildsjæl

-        Fantastisk motivator for kursisterne

Mette møder altid velforberedt til undervisningen, og formår at variere imellem teori og praktiske øvelse på en god og forståelig måde. Mette er meget engageret i at give en god og konstruktiv feedback. Jeg giver Mette mine bedste anbefalinger.

Torben Rasmussen
Løn og Personalekontoret Aalborg Kommune


 

Coaching - Ledelse og Business

Mette er professionel, tydelig og meget kompetent til at sætte sig ind i både den type person hun sidder overfor, og den udfordring hun coacher en på. Jeg kan se flere områder i min virksomhed jeg kan få glæde af at tage op i en session med Mette.

Coaching sessionen med Mette hjalp mig først og fremmest med at få klarhed omkring nogle tanker jeg har gået med, i forhold til min business, som jeg ikke lige selv kunne finde hoved og hale i. Mette fik lynhurtigt hjulpet mig ned at strukturere tankerne og finde ind til kernen, så jeg har fået overblik over hvad jeg skal handle på for at komme videre, og hvad der var "støj på linien". Jeg oplever Mette som professionel, tydelig og meget kompetent til at sætte sig ind i både den type person hun sidder overfor og den udfordring hun coacher en på, og jeg kan se flere områder i min business jeg kan få glæde af at tage op i en session med Mette.

Anja Laursen
Selvstændig indehaver af Makeup artist
www.makeupartistuddannelsen.dk


Coaching - Ledelse

Mette har med hendes teknikker, og samtidig på naturlig- og menneskeligvis, skilt hele mit dilemma og mine problemer ad og gjort mig i stand til at arbejde videre. Mette lytter og har stor troværdighed, indlevelse og energi, så tårerne fik frit løb. Dette taklede Mette både professionelt og omsorgsfuldt. Jeg vil til hver en tid anbefale Mette. (M. N. Jørgensen butiksindehaver).

M. N. Jørgesen
Selvstændig indehaver af butik Viborg


Samarbejde om konsulentopgave på Aarhus Universitetshospital

Konsulentopgave med flere forskellige innovative elementer til forbedring af arbejdsgange, organisationen og kulturen i afdelingen. Et samarbejde med Mette der på en ligeværdig, energisk og lyttende tilgang blev til et kæmpe plus for afdelingen.

Faglig koordinator Lisbeth Nicolajsen
Koncern HR, Orgnisation, Ledelse og Procesoptimering, Region Midtjylland


Temadag om accelererede patientforløb. Sengeafsnit for affektive lidelser og ECT-klinik Regionspsykiatrien Viborg

Det er tid at se tilbage og reflektere over dagen. Dit oplæg var fantastisk. Der er mange små ting som er tilgængelige og som let kan ændres og gøres ved at tænke anderledes. Læs mere klik her

Lone Friborg
Sengeafsnit for affektive lidelser og ECT-klinik

Regionspsykiatrien Viborg


Faciliterig af temadag. Sårcentret under Dermatologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Mette faciliterede på fornemmeste vis arbejdsgangs- og kulturanalyse med involvering alle faggrupper. Hun fornemmede hurtigt, hvor "knasterne" var gemt og formåede ud fra et anerkendende afsæt, at få alle interessenter involveret, set og hørt. Læs mere klik her

Mette Rosa Bysted Møller
Afdelingssygeplejerske

Derma-venerologisk afdeling - Aarhus Universitetshospital


Undervisning Center for Kompetenceudvikling (COK) - Sundhedskommunom og Diplom i  Ledelse

Mette er en kompetent og erfaren underviser. Dels i udvikling og formidling af fagstof indenfor sundhedssektoren samt i relation til innovation. Læs mere klik her

Marna Thymann
Uddannelsesleder
Center for Kompetenceudvikling (COK)


Afholdelse af Temadag på Kirurgisk afdeling Åbenrå Sygehus

Personalet på organkirurgisk afd. havde en fantastisk temadag med Mette Jacobsen, hvor vi fik en pep talk om accelererede patientforløb. Læs mere klik her

Sygeplejerske Hanne Henriksen og Ruth Andersen
Kirurgisk afdeling
Åbenrå Sygehus


Ledelsesmæssigt samarbejde

Resultater der taler for sig selv.

Mette har i mange år været hovedansvarlig for succesfuld facilitering af accelererede patientforløb, med udvikling, implementering og fastholdelse. Mette et menneske med en skøn og livsglad indstilling. Hun er dygtig, dedikeret, og dristig, når hun kan se at der er behov for at gå nye veje til optimering og forandring..........Læs mere klik her

Lone Sandahl, MPA
Sygeplejefaglig vicedirektør
Sygehusledelsen
Sygehus Thy/Mors – Thisted


Udvikling og implementering af klinisk kursus i Sundhedsvæsenets opbygning

Mette har været en del af IT virksomheden Systematic som projektleder i udvikling og implementering af klinisk kursus til virksomhedens nyansatte IT- udviklere, indenfor Healthcare Domain i Sundhedsvæsenets opbygning. Mette har udviklet et proaktivt værktøj. Læs mere klik her

Tobias Viskum Hogaard
Competency Development Manager
SYSTEMATIC


Undervisning

”Mette Jakobsen var eminent til at koble teori og praksis med hendes store viden indenfor området. Det gjorde undervisningen vedkommende krydret med en til tider lidt provokerende tilgang”.........læs mere klik her

Birgitte Knygle Hansen
Lektor, sygeplejerske, SD, MKS
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle


Optimering af forløb til kolonkirurgi og Gastric Bypass

”Vi har her at gøre med en meget engageret projekleder, der med entusiasme og ihærdighed, har formået at indføre succesfuld forandring!.........læs mere klik her

Eskild Lundhus
Overlæge, MPA
Kirurgisk afdeling

Regionshospitalet Viborg


Nyt koncept til behandling af svært overvægtige

”Mette har haft en helt central rolle som led i etablering af nyt tværfagligt koncept til behandling af overvægtige. Mette har med stort engagement og ildhu været drivkraft, set og samlet tværfaglige interessenter til høj tilfredshed for såvel patienter som de fagprofessionelle”.........læs mere klik her

Torben Østergård, ph.d.
Specialeansvarlig overlæge
Medicinsk afdeling, RH Viborg

Hanne Gammelgaard
Klinisk diætist
Medicinsk afdeling, RH Viborg


Dejligt som sygeplejerske at være en del af de optimerede forløb

”Som sygeplejerske har det været en kæmpe gave og stor fornøjelse af arbejde sammen med Mette, da hun formår at tilpasse implementeringsprocesser til hver enkelt”. Hun har et stort overblik og kan altid finde løsninger på de udfordringer der opstår undervejs”...........læs mere klik her

Lea Bruun Sygeplejerske, SD
Kirurgisk afdeling, K11-1, RH Viborg


Usædvanlig engageret tilgang til opgaven

”Mette har med stor dygtighed formået at opbygge et netværk indenfor de fagområder hun har beskæftiget sig med. Hun er usædvanlig engageret og har målrettet arbejdet mod at opnå resultater”.........læs mere klik her

Morten Gaarden, Ph.D.
Overlæge, Klinisk lektor
Speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi
Kirurgisk afdeling, RH Viborg


Patientoplevelse

Jeg mærkede tydeligt, at Mette havde stor indsigt i disse forløb, og var fagligt respekteret, som var med til at give både mig og personalet en ro og tro på, at det her kunne vi løfte sammen.

”Så når det nu skulle være, så er jeg i dag taknemmelig for, at jeg netop havnede i afdelinger hvor personalet vidste hvad de skulle, og hvor jeg var sikker på, at man arbejdede ud fra det bedst tænkelige”...........læs mere klik her

Jens M. Jensen, tarmkræft og nyrekræft patient


Samarbejdsrelationer

Mette er en meget kompetent leder og projektleder og god til at se nye muligheder i en travl verden. Mette har stor erfaring i ..........læs mere klik her

Hanne Sønder, ledende sygeplejerske og coach


Undervisning

Jeg oplever Mette som et menneske med en skøn positiv og livsglad indstilling. Hun har en ligefrem og naturlig nysgerrighed på nye udfordringer, og ........læs mere klik her

Anne Bang, Direktør og partner, MSc. HRM Aksia Institute


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: