Høj faglig standard 

Opgaver MSJakobsen

Feltstudier med fokus på organisationens kerneopgave i tæt samarbejde med ledelse og praksis (actionslæring)."At navigerer i de konstante forandringsprocesser” - Når alting ændrer sig, rammer, vilkår, organisering og ressourcer.

 • Oplæg vedr. selvledelse og selvorganisering psykologenheden Vejen Kommune
 • Forbedringsforløb med fokus på relationer og processer - specialtandplejen Region Midt
 • Udviklingsprojekt med fokus på tværfaglige processer - Hjertesygdomme AUH
 • Oplæg og foredrag vedr.: "Hvordan arbejder vi bevidst med at komme op i gear og ned i omdrejninger"?
 • Medarbejder og teamudvikling - proces facilitering pba. personanalyser DISC
 • Kortlægning af forskellige personer/fagligheder der kommer i borgeres hjem - Viborg Kommune Sundhed og Omsorg
 • Kortlægning af de mange forskellige aktører/personer/fagligheder der involveres i den enkeltes forløb
 • Hvordan skabes og sikres optimal sammenhængskraft på tværs?
 • Flytteprocesser med fokus på mistrivsel og højt sygefravær - BUC Risskov
 • Fremtidens patientforløb - Hospitaler særligt Region Midt
 • Fremtidens kompetencer særligt indenfor lægesekretærområdet
 • Ledersparring ind i organisatoriske forandringer - Hospital og Psykiatri
 • Gæsteoplæg for ledere i sundhed og omsorg - Kalundborg Kommune
 • Afholdelse af workshop for medarbejdere og ledelse i samarbejdsrelationer kombineret med trivsel, arbejdsglæde og stress-sygefraværs håndtering
 • Temadage selvledelse og selvorganisering- Tårnby Kommune
 • Ledelsesrådgivning for ledere ifm. udflytningsproces og organisatorisk ændring
 • Udviklingsforløb på Bornholm Sygehus
 • Teamudviklingsproces for medarbejdere i DSR Kreds Midtjylland
 • Udflytningsproces for Børn og Unge psykiatri Risskov til det nye Skejby
 • "Flyttemand" stor tværfaglig organisationsprojekt
 • Regionalt tværfagligt projekt i lægepraksis
 • Udvikling af solo-praksis. Fokus på kultur, samarbejde og effektivisering.
 • Selvorganisering og selvledelse. Århus Universitet - administrationsmedarbejdere.
 • Succesfuld implementering  - Kræftsygeplejersker i arbejdet med accelererede patientforløb.
 • Undervisningsforløb Sygehus Sønderjylland - forløbskoordinering, psykologi og kommunikation.
 • Certifceret i Extended DISC - adfærds-individniveau samt teams. Individuel tilbagemeldning samt i teams.
 • Coaching session i ledelse og organisation på individniveau samt teams. Emnerne er mange fra individniveau til teams, særligt ift. ledelsesudfordringer, afklaring, samarbejde og udvikling.
 • Inddragelse af det kommunale i fremtidens sundhedsvæsen. Herunder den nye kvalitetsdagsorden; fra kontrol til forbedring, fra regel til skøn og fra ydelse til samskabelse.
 • Sparring/coaching til ledere, medarbejdere, teams i følgeskab. Fokus rettet på, hvordan man kommer fra kontrol til  "blind spots" i virkeligheden, og ikke ”kun” bag lukkede døre. 
 • Observationer af arbejdsgange, kultur, samarbejde og sammenhæng.
 • Arbejdsgangsanalyser på mange hospitalsafdelinger - klinisk, organisatorisk og logistisk
 • Samarbejde mellem hospital, praktiserende læger og kommune i et tværgående projekt omkring kronikerforløb
 • Udvikling, implementering og fastholdelse af sammenhængendende og optimerede forløb til kirurgiske patienter på landsplan
 • Kultur og samarbejdsprojekt med fokus på vellykket fusion for et regionshospital
 • Forbedring af arbejdsgange og samarbejde i et tværfagligt perspektiv
 • Analyse, kortlægning og udvikling af "fremtidens" vision for rekuttering og fastholdelse på en klinisk serviceafdeling
 • Stort tværfagligt kompetenceudviklingsprojekt for en større hospitalsafdeling
 • Forbedring af arbejdsgange, organisering og kultur på flere afdelinger/afsnit - ledelse og medarbejder
 • Medarbejder og lederudviklingsforløb med fokus på systemisk tilgang
 • Ny klinisk profil i fusioinsproces - hvordan holder vi glæde og gejst
 • Facilitering af procesoptimering på arbejdsgange og samarbejde på en operationsafdeling på et mindre hospital
 • Udvikling af model for kompetenceudvikling i sundhedsvæsenets opbygning
 • Talentudvikling af innovative og kompetencegivende forløb i kommuner og på hospitaler
 • Rådgivning og faglig sparring i strategisk implementering af visuel formidling til operationspatienter
 • Workshop afholdelse over temaet "gider vi overhovedet hinanden?" til en medicinalvirksomhed
 • Rekutteringsopgaver  - bidrag til search for et større konsulentfirma
 • Tilbudsgivning sammen med et større konsulentfirma omkring totalanalyseprojekt på en kompleks medicinsk afdeling i Norge
 • Rådgivning vedr. facilitering af ny sygehusbyggeri i Danmark og Norden "det optimale byggeri set som brugere af sundhedsvæsenet"
 • Undervisning, foredrag og censorvirksomhed på bl.a. diplom og akademiniveau
 • Forfatter til artikler og bøger fokus rettet på ledelse, samarbejde og trivsel

Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: