Det handler om relationer

Facilitering af temadag. Sårcentret under Dermatologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospial d. 20.0614.

Formålet med temadagen var at medarbejderne i centret får en bedre fælles forståelse af arbejdsprocesser og patientforløb. Vi fik hjælp til denne proces ved ekstern konsulent gennem Koncern HR Region Midt.

Mette hjalp os på fornemmeste vis igennem en meget spændende og ikke mindst udviklende proces, hvor alle faggrupper (læger, plejepersonale, sekretærer) var tilstede. Mette forstod lynhurtigt at finde ind til kernen i arbejdsprocesserne, kulturen og vores samarbejde. Hun fornemmede hurtigt  hvor "knasterne" var gemt og formåede ud fra et anerkende afsæt, at få alle interesenter involveret, set og hørt.

Mette ledte os sikkert gennem dagen med derigennem arbejdsgangsanalyse af nuværende og fremtidige indsatsområder samt aktiviteter. Der blev sat deadlines og mål for aktiviteterne.

Mette har qua hendes lange erfaring idenfor sundhedssektoren, været garant for et højt kvalitetsniveau samt en dedikeret og professionel tilgang til opgaven.

I efteråret 2014 skal Dermatologisk afdeling igang med andre temadage, hvor jeg vil forsøge at få Mette som facilitator igen. Jeg kan på det varmeste anbefale Mette til lignende abejdsopgaver.

Mette Rosa Bysted Møller
Afdelingssygeplejerske
Derma-Venerologisk afdeling - Aarhus Universitetshospital

Mail: metemell@rm.dk

 

 


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: