Høj faglig standard 

Hvorfor vælge MSJakobsen i rekrutteringsprocesser?

Der er rift om de dygtigste medarbejdere og ledere!

MSJakobsen´s rekrutteringsteam har et solidt kendskab og stærkt netværk i sundhedssektoren og offentlige instanser fra drift til ledelsesniveau. Vi ved hvor meget det betyder at have "rette person i rette job". Det handler om mennesker at sikre fremdrift og resultater.

Vores erfaring har lært os, at hver eneste virksomhed er unik og har brug for egne individuelle løsninger. Vi er særligt stærke på search-delen i rekrutterinsprocessen, som gør at ansøgerfeltet bliver stærkt og matcher de krav virksomheden stiller. Vi har ligeledes stor indsigt i de fagområder vi rekrutterer til.

Vi anvender professionelt og grundigt testsystem i form af Extended DISC Personanalyse evt. supplereret med FinxS Evnetest. Der gives grundig rapportering til den enkelte ansøger samt virksomheden.

Alt sammen er det med til at styrke validiteten, samt sikrer at I får den nødvendige rådgivning og bistand både før, under og efter rekrutteringsforløbet efter ønske og behov. Der kan desuden tilbydes coaching/sparring.

Vi ligger vægt på at løse opgaverne både grundigt og ordentligt, i en direkte og konsekvent rådgivning præget af høj etik.

 

Rekrutteringsdelen består af:

Rekrutteringsproces (Indledende fase, kandidatsøgning, test af kandidater, gennemførelse af samtaler, løbende processtøtte og rådgivning, opfølging og implementering)

Proces for ansøgeren

Trin for trin

Samtykke

 

Værd at bemærke: Når vi spørger virksomhederne, hvad er var årsagen til at deres seneste fejlrekruttering, svarer 23 %, at "det gik for stærkt i processen". Samtidig mener én ud af fire virksomheder, at "de ikke fik afdækket det faglige niveau i tilstrækkelig grad! (Kilde: Rekrutteringsanalyse 2014).


Rekrutteringsproces:

Den professionelle rekrutteringsproces sikrer, at I får den nødvendige rådgivning og bistand i hele forløbet:

Indledende fase:

Afklarende møde med kunden. Hvilke behov har I? Hvilke kompetencer efterspørger I? Hvilke funktioner skal den nye medarbejder eller leder indgå I? Hvilke udviklingsmuligheder vil I kunne tilbyde?

Vi spørger, I præciserer!

Dette er en vigtigt forudsætning for, at vi sammen kan finde præcis den kandidat, der kan løfte opgaven.  Den indledende fase skal lede frem til en afklaring af jobprofil samt kravspecifikation. Virksomhedens værdier afdækkes så både de faglige, sociale og personlige kompetencekrav sættes i spil og evt. hjælp til annoncering og mediedækning afklares.

Kandidatsøgning:

Vi har efter mange år i landbruget brancheviden, spidskompetencer og et unikt netværk. Tilsammen kan det kvalificere søgningen af Jeres nye medarbejder uden brug af annoncer. Search-processen foregår altid diskret og fortroligt.

Vi giver jer et skriftligt overblik over de bedste kandidater. Når vi har gennemført interviews, testet de udvalgte kandidater og taget referencer, udarbejder vi en skriftlig, opsummerende kandidatbriefing. Denne danner baggrund for at I herefter har mulighed at tage kvalificerede beslutninger om det videre forløb.

Test af kandidater:

Extended DISC® Person Analyse er en meget brugervenlig adfærdstest, der er særligt anvendelig ved rekrutteringsprocesser. Extended DISC Personanalyse har en høj validitet, en høj status i erhvervslivet og er en analyse med mange år på bagen. Analysen bygger på antagelsen om en sammenhæng mellem personprofil, faglige kompetencer og en høj performance. Hvordan passer kandidatens adfærdsstil ind i det team de skal indgå i, og skal kandidaten ex. overhovedet sidde med arbejdsopgaver som motiverer i dagligdagen? Adfærdsprofilen vil minimere risikoen for dyre fejlansættelser, ved at være på forkant med kandidatens adfærd og motivation både individuelt samt i et eventuelt team.

FinxS og Extended DISC er softwarebaseret og gennemføres online. Testresultatet præsenteres altid først for kandidaten og derefter kunden. Testresultatet vil derefter indgå i den videre proces. Der kan suppleres med FinxS Evnetest som oftest anvendes i situationer, hvor der er behov for, at måle en persons udviklings potentiale samt evne til at tænke og drage konklusioner.

Gennemførelse af samtaler:
Vi kan enten forestå planlæggelse af samtlige interviews ud fra personanalysen, eller deltage som uvildig sparringspartner. Her er vores vigtigste rolle at bidrage med nye vinkler og typer af spørgsmål, der kan afdække profil, adfærd og det faglige niveau.

De mest lovende kandidater vurderes ved at bruge en kombination af personlighedstest, dybdeinterview og indhentning af referencer med hensyn til både erfaring, baggrund og ikke mindst motivation og personlighed. Det sikrer, at den potentielle medarbejder har de rigtige kvalifikationer til jobbet og måske endnu vigtigere: Den rette personlighed til at udfylde rollen.

Løbende opfølgning og fastholdelse:

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at sikre høj træfsikkerhed. Vi går ikke på kompromis med vores faglige tilgang præget af ordentlighed og professionalisme. For at sikre succesfuld igangsættelse med opfølgning og fastholdelse er det vores klare anbefaling, at virksomheden i tiden efter rekrutteringsforløbet sætter ind med den nødvendige rådgivning og bistand. Vi spiller en aktiv rolle i integrationen af jeres nye medarbejder, og vi vil følge op hos både medarbejder og leder for at sikre udvikling og et godt resultat af ansættelsen.

Ved at gøre brug af den viden og indsigt, vi har opnået i ansættelsesprocessen, hjælper vi jer til at integrere jeres nye medarbejder hurtigst muligt. Både den nye medarbejder og dennes leder får ekspertbistand fra os til i fællesskab at opnå en højere performance fra første dag, dels via følgeskab i driften samt via coaching/sparring.


Proces for ansøger:

Vi sætter ansøgeren i centrum! Du kan være sikker på, at processen er professionel og har en høj etisk standard, når du søger en stilling, hvor agrocom.dk medvirker i rekrutteringsprocessen.

Du møder aldrig andre kandidater - kun medarbejdere fra kunden, der er direkte involveret i ansættelsesprocessen. Samtaler afholdes med udgangspunkt i lokaler, hvor du ikke risikerer at møde andre medarbejdere, som du måtte kende fra professionelle sammenhænge, medmindre andet er aftalt med dig.

Testen gennemføres online på egen computer. Testen afhænger af den stilling, du søger. Ofte indgår der en personanalyse og evt. en evnetest. Du ser din egen testrapport inden kunden - og du vil altid få feedback. Vi fremlægger aldrig noget for et ansættelsesudvalg, som du ikke har haft mulighed for at kommentere og reflektere på forinden. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vi udelukkende vurderer dig i forhold til den stilling, du har søgt, og det er ansættelsesudvalget, der beslutter, om de vil tilbyde dig denne stillin´


Trin for trin

 1. Indledende møde – Udfordringer, behovsafklaring, organisation og kandidatprofil
 2. Analyse af profil - Interview med relevante personer om job-, kompetence- og personprofil
 3. Udarbejdelse af profil - Præsentation af profil- og evt. annonceudkast
 4. Annoncering i relevante medier og Search i database, netværk og relevante organisationer
 5. Eventuel screening af relevante kandidater, telefonisk eller ved møde
 6. Udvælgelse - Oversigt og invitation af udvalgte kandidater
 7. 1. samtale - Udvælgelse og invitation til evt. test
 8. Testprogram – FinxS og Extended DISC – Personlighedstest evt. suppleret med evnetest
 9. Feedback til kandidaten om testresultatet
 10. Indkaldelse af udvalgte til 2. samtale
 11. 2. samtale - Testresultat præsenteres for ansættelsesudvalget og anvendes i samtalen
 12. Indhentning af referencer
 13. Aftale om ansættelse (kontrakt)
 14. Afslag - Øvrigt ansøgere orienteres mundtligt eller skriftligt
 15. Evaluering af processen med kunde

Løbende opfølgning og fastholdelse – umiddelbart efter afsluttet proces, herefter hver 2 – 4 - 6 – 12 måned efter aftale med kunde og medarbejder


Samtykke

Du giver automatisk samtykke til at MSJakobsen behandler og opbevarer nedenstående oplysninger, hvis du søger stillinger på MSJakobsen´s hjemmeside www.msjakobsen.dk

 • Ansøgning incl. CV opbevares i 6 måneder.
 • Kontaktinformationer (navn, telefonnummer og e-mailadresse) opbevares i 2 år. Hvis du giver dit samtykke, kan opbevaring af kontaktoplysninger forlænges med yderligere 2 år ad gangen.

Du har som ansøger til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling og opbevaring af oplysninger i forbindelse med din deltagelse i et rekrutteringsforløb. Du har ligeledes ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at MSJakobsen videregiver oplysninger, der er fremkommet ved din deltagelse i et rekrutteringsforløb til den kunde/organisation/virksomhed, hos hvem du har søgt ansættelse. Du bedes i så fald henvende dig til agrocom.dk og aftale de specifikke forhold vedrørende behandlingen af dine oplysninger.

MSJakobsen behandlings- og opbevaringspolitik sikrer en høj sikkerhedsmæssig og etisk standard, og er udarbejdet i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger og Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger.

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Persondatalovspjece/Persondatalovspjece.pdf

 

 

 

 

 

 


Mette S Jakobsen Helvegshøjen 14, T: +45 2342 5979    

Ledelses&Forløbsspecialist

8800 Viborg E: